Остановка "Гепатит С"

Гепатологические клиники и гепатологи на Украине

Контактная информация по клиникам и гепатологам Украины собиралась по письмам посетителей сайта, из открытых интернет-источников. Уточнение и дополнение информации производилось по данным наших коллег с Украины - с сайта http://hepatit.org.ua (Гепатит С в Украине).

Для общей информации привожу контактные данные по Министерству здравоохранения Украины, телефон горячей линии и порядок приема граждан.

Міністерство охорони здоров'я України

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7
тел. 253-61-94, факс 253-40-17
http://www.moz.gov.ua/ moz@moz.gov.ua

Проїзд:

  • міським транспортом: м.Арсенальна, автобуси № 24 до зупинки "Будинок офіцерів" або 55 до зупинки "Кріпосний провулок"
  • Службовим та приватним транспортом: під'їзд з боку Паркової дороги

Відповідно до наказу МОЗ України № 892 від 20.10.2010 р. "Про створення телефонної "гарячої лінії" в Міністерстві охорони здоров'я України" та з метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян в МОЗ діє телефонна "гаряча лінія" з 9.00 до 18.00.

Телефон "гарячої лінії": 044-200-07-80.

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян Міністром, першими заступниками, заступниками Міністра та іншими посадовими особами Міністерства охорони здоров'я

1. Загальні положення

Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Міністерство).

  • Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:
  • реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" та інших законів, Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;
  • сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Міністерства, відповідно до чинного законодавства.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1 Особистий прийом громадян регулярно проводять Міністр, його заступники, керівники структурних підрозділів згідно з графіком, що затверджується наказом Міністерства.

Графік, у якому зазначені дні та години прийому громадян, вивішується у Приймальні громадян на видному місці.

Графік складається таким чином, щоб прийом громадян проводився щоденно однією з посадових осіб Міністерства.

Прийом громадян повинен проводитися у спеціально відведеному і обладнаному приміщенні.

Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

2.2 Прийом громадян проводиться щоденно з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00) окрім суботи, неділі та святкових днів в Приймальні громадян Міністерства (далі-Приймальні) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7. Вхід до Приймальні громадян вільний.

2.3 Організація особистого прийому громадян в Міністерстві покладається на Українську станції виїзної екстреної консультативної медичної допомоги.

Надання методичної допомоги з питань особистого прийому, а також розробка пропозицій по удосконаленню особистого прийому, здійснюється Адміністративним департаментом.

2.4 Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.5 Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними структурними підрозділами Міністерства.

2.6 Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства або одержувати від них потрібну інформацію.

2.7 Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані на особистому прийомі реєструються у Приймальні відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

Під час особистого прийому громадян на кожного заявника заводиться Картка обліку особистого прийому громадян, форма якої наведена у додатку 3 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.03.04 №120.

Після завершення особистого прийому письмові звернення щоденно до 17.00 передаються працівником Приймальні до сектору по роботі із зверненнями громадян Адміністративного департаменту.

2.8 У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

2.9 Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося Міністром, першими заступниками або заступниками Міністра, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина, завідуючим Приймальні разом з представником структурного підрозділу Міністерства, що є виконавцем попереднього звернення, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога. У разі виникнення спірних питань при розгляді повторних звернень, може залучатися представник юридичної служби Міністерства для надання консультативної допомоги.

2.10 Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності-особою, яка виконує її повноваження.

2.11 Контроль за виконанням рішень і доручень за результатами розгляду звернень громадян, поданих на особистому прийомі, покладається на завідуючого Приймальні.

2.12 Завідуючий Приймальні здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щокварталу інформує про це керівництво Міністерства та Адміністративний департамент.

2.13 Посадові особи Міністерства, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07.02.08 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

2.14 Посадові особи Міністерства несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".

3. Організація особистого прийому громадян Міністром охорони здоров'я у Кабінеті Міністрів України

3.1 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2003 р. №1447 "Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України" особистий прийом громадян Міністром охорони здоров'я проводиться у третій понеділок парного місяця з 15.00 до 17.00, за адресою: м. Київ, вул. Музейний провулок, 12, приймальня Кабінету Міністрів України.

3.2 Попередній запис на особистий прийом до Міністра охорони здоров'я проводиться у третій понеділок парного місяця з 10.00 до 13.00 посадовою особою Міністерства за установленим графіком разом із завідуючим Приймальні громадян Міністерства, за адресою: м. Київ, вул. Музейний провулок, 12, приймальня Кабінету Міністрів України.

3.3 Після завершення особистого прийому письмові звернення передаються завідуючим Приймальні громадян Міністерства до сектору по роботі із зверненнями громадян Адміністративного департаменту.

Директор Адміністративного департаменту В.Й. Бачинський

  

Реклама:
aqua-brand.ru